Μήπως είναι πράγματι η Κάλυμνος το Κέντρο της Γης ;

1 . Μπαίνετε στο Google Maps.
2 . Κάνετε δεξί click στο δυτικό άκρο του ακρωτηρίου Πιτθαρίδια στην Κάλυμνο (προς τη Λέρο).
3 . Επιλέγετε “Μέτρηση απόστασης” (Measure distance).
4 . Μετακινείτε τον χάρτη τέρμα Ανατολικά.
5 . Στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ασίας & Αμερικής , κάνετε click σε σημείο ίσης απόστασης από τον Ισημερινό με αυτήν που η Κάλυμνος έχει με τον Ισημερινό. Η γραμμή που εμφανίζεται είναι καμπύλη λόγω της σφαιρικότητος της γης. Η απόσταση από την Κάλυμνο είναι 11.299 km.
6 . Kάνετε δεξί click οπουδήποτε στο χάρτη & επιλέγετε “Καθαρισμός μέτρησης” (Clear measurement)
7 . Επαναλαμβάνετε το (3).
8 . Μετακινείτε τον χάρτη τέρμα Δυτικά
9 . Στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Αμερικής & Ασίας , κάνετε click σε σημείο ίσης απόστασης από τον Ισημερινό με αυτήν που η Κάλυμνος έχει με τον Ισημερινό. Η γραμμή που εμφανίζεται είναι καμπύλη λόγω της σφαιρικότητος της γης. Η απόσταση από την Κάλυμνο είναι 11.297 km.
10 . Η διαφορά των 2 μετρήσεων είναι 2 km !
11 . Επομένως , το άπόλυτο κέντρο ευρίσκεται 1 km (0,62 μίλια) ανατολικά του δυτικότερου άκρου του ακρωτηρίου Πιτθαρίδια δηλ., ΠΑΝΩ στην Κάλυμνο.
12 . Η απόκλιση αυτή του 1 km ισούται με 0,004 % , πολύ μικρότερη από όλες τις αποκλίσεις όλων των μετρήσεων της περιφέρειας της γης (μήκος Ισημερινού) που έγιναν έως σήμερα.
Η πρώτη μέτρηση της περιφέρειας της γης έγινε από τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας Ερατοσθένη (276-194 π.Χ.) η οποία παραμένει μνημειώδης για την ακρίβεια της , με απόκλιση 0,96 %. Όλες οι μεταγενέστερες μετρήσεις εμφανίζουν αποκλίσεις από 0,8 έως 2,5 %.
Μήπως λοιπόν είναι η Κάλυμνος το Κέντρο της Γης ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *