ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΜερικές  από  τις  96  Εργασίες  :

15 /11 / 1994 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 10 / 12 / 1997    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  ( Ι . Ε. Δ. )

 22 / 4 / 1999 ΟΞΕΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

24 / 7 / 1999 SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DODECANESE ISLANDS – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

31 / 10 / 1999 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ.Χ. ΠΡΟΣ Α.Χ. – 680 Λ.Χ.

31 / 10 / 1999 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

31 / 10 / 1999 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1-10-1999 ΕΩΣ 30-9-2000 – ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

31 / 10 / 1999 Η Λ.Χ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

15 / 10 / 2000       ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ  ΑΝΩΤΕΡΟΥ  ΠΕΠΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΜΗ  ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ    ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ

14 / 6 / 2002 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Λ.Χ ΠΡΟΣ Α.Χ. ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΊΤΙΔΟΣ

15 / /10 / 2002 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΙΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ

17 / 6 / 2002 ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ – ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΣ ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ 1992 – 2002

29 / 5 / 2003 ΟΞΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΑΞΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ BOCHARDT

29 / 1 / 2004 ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ – ΕΙΚΟΝΕΣ

20 / 3 / 2004 ΤΡΑΥΜΑ – A.T.L.S. – Η ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

3 / 8 / 2004 ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ

8 / 6 / 2005      Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ  στην  ΥΓΕΙΑ  και  η  ΣΥΜΒΟΛΗ  της  ΥΓΕΙΑΣ στην  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5 / 10 / 2005 ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΩΝ

 14 / 1 / 2006 ΛΙΑΝ ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΟΣΧΕΟΚΗΛΗ – Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ ΦΡΟΝΙΜΩΣ ΑΠΕΦΕΥΧΘΗ – ΕΙΚΟΝΕΣ

 22 / 7 / 2006 Η ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΤΗΣ ΜΕΚΚΕΛΕΙΟΥ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ

22 / 7 / 2006 ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΟΛΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΕΨΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΦΘΕΝΤΟΣ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

22 / 7 / 2006 ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝΕΥ ΟΡΑΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

22 / 7 / 2006 ΑΣΥΝΗΘΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΣΙΓΜΟΕΙΔΟΥΣ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ

22 / 7 / 2006 ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΟΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΔΕΞΙΟΥ ΝΕΦΡΟΥ , ΥΠΟΔΥΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑ

10 / 5 / 2007 ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

10 / 5 / 2007 ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

10 / 5 / 2007 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λ.Χ. , ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Α.Χ. ΤΗΣ 15ΕΤΙΑΣ 1992 – 2007

10 / 5 / 2007 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ.Χ. ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ (>180 ΜΙΝ) ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ (<90 ΜΙΝ) ΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

10 / 5 / 2007 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ.Χ. ΠΡΟΣ Α.Χ. ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

10 / 5 / 2007 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Λ.Χ. ΑΝΕΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ Α.Χ. – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1600 Λ.Χ. – Η 15 ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 1992 – 2007

10 / 5 / 2007 Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ (Λ.Χ.) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΞΕΙΑ ΧΟΛΟΚΥΣΤΙΤΙΔΑ . Η 15 ΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ 1992 – 2007

22 / 11 / 2008   Η  ΣΥΜΒΟΛΗ  ΤΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

25 / 2 / 2009 GILBERT SYNDROME AS A PREDISPOSING FACTOR FOR CHOLELITHIASIS RISK IN THE GREEK ADULT POPULATION

19 / 11 / 2010   ΔΕΛΦΙΝΙ  ΤΗΣ  ΖΩΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ

26 / 8 / 2018 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – Κάλυμνος

3 / 2 / 2019 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ – Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ – Ακράτα

 

 Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *