ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

                             ΣΥΝΤΟΜΟ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ
===================================================

Σ π α ν ό ς   Ι ε ρ ό θ ε ο ς  του  Κωνσταντίνου  και  της  Νομικής .
Γεννηθείς στην Κάλυμνο της Δωδεκανήσου , την  7 – ll – l947, έγγαμος , πατέρας 4 παιδιών .
Απολυτήριο Νικηφορείου Γυμνασίου Καλύμνου, με βαθμό “ΑΡΙΣΤΑ”,  1965.
Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών , κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, 1965.
Πτυχίο Iατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών,με βαθμό “ΛIΑΝ ΚΑΛΩΣ ” , 1971.
Μετεκπαίδευση στο Mercy Medical Center , Springfield , OHIO , Η.Π.Α. 1970.
Αδεια ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος , 1972.

Στρατιωτική θητεία , 24 / 1 / 1972 έως 24 / 1 / 1974.
Eκπλήρωσις υπηρεσίας υπαίθρου στη Χειρ/ργική Κλινική Γεν.Νοσ/μείου Καλύμνου, υπό την Δ/νσιν του Δρος Μιχαήλ Ζαίρη , 1974 – 1975.
Eπιστράτευσις στην Κώ , 20 / 7 / 1974 έως 23 / 10 / 1974.

Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής , ως εσωτερικός Βοηθός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Τζανείου Γεν. Νοσοκομείου Πειραιώς , υπό την Δ/νσιν του Υφηγητού κ. Άγγελου Μοσχόπουλου , 27 / 10 / 1975 έως 9 / 2 / 1977.
Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής , ως εσωτερικός Βοηθός στη Β’ Χειρουργική Κλινική – Μονάδα Μεταμοσχεύσεων του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς, υπό την Διεύθυνσιν του Υφηγητού Ευάγγελου Χατζηγιαννάκη , 9 / 2 / 1977 έως 16 / 5 / 1979 .
Τίτλος Ειδικότητος Χειρουργικής κατόπιν επιτυχών εξετάσεων, 6/1979.

Ειδικευμένος Ιατρός Xειρoυργός της Ουρολογικής Κλινικής Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς Ιούνιος 1979 – 31/1/1980.
Επιμελητής της Χειρουργικής Κλινικής του Μανωλοπουλείου Γενικού Nοσοκομείου Πύργου, 1 / 2 έως 1 / 4 / 1980.
Eπιμελητής της Β’ Χειρουργικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου , υπό την Διεύθυνσιν του Δρος Γεωργίου Λαμπάδη ,
1 / 4 / 1980 έως / 8 / 1981 .
Eπιμελητής της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου , υπό την Δ/νσιν του Δρος Εμμανουήλ Σταματιάδη ,
/ 8 / 1981 έως 31 / 12 / 1985 .
Eπιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ. του Χειρουργικού Τμήματος του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, υπό την Δ/νσιν του Δρ. Γ. Γρηγορίου,
31 / 12 / 1985 έως 5 / 7 /1990 .

Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κινικής του Περιφερειακού Γενικού
Νοσοκομείου Ρόδου, 6 / 7 / 1990 έως / 2 / 2008.
Συνταξιοδότησις με 36 χρόνια υπηρεσίας / 2 / 2008 .

Ιδιωτεύων Χειρουργός στη EUROMEDICA Ρόδου / 2 / 2008 – 2010.
Συμμετοχή στο «ΔΕΛΦΙΝΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» με επισκέψεις σε 14 μικρά νησιά της Δωδεκανήσου 2009 – 2010.

Εργασία σε 50 Νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως Γενικός Χειρουργός 2013-2016.

Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 19/ 6 /1984 με την Πειραματική Εργασία : “Επίδρασις της Ναλοξόνης επί του οξέος Stress και της μαθήσεως, εις άρρενας ενήβους επίμυς, πιθανός ρόλος των Ενδογενών Οπιοειδών “.
Έδρα Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών , υπό την καθοδήγηση του Καθηγητού κ. Διονυσίου Βαρώνου .

Mετεκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Xειρουργική στη Χειρουργική Κλινική του Hoechst Hospital της Φρανκφούρτης , Γερμανία , υπό την Διεύθυνσιν του Καθηγητού κ. Wolf J. Stelter , 1991 .
Mετεκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη Χειρουργική Κλινική του Γεν. Νομ. Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» , 1991.
Mετεκπαίδευση στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική στη Χειρουργική Κλινική του Γεν. Νοσοκομείου Αεροπορίας Αθηνών,υπό την Δ/νσιν του πρώτου εκτελέσαντος Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή στην Ελλάδα κ. Γεωργίου Αλεξίου , 1992 .
Mετεκπαίδευση στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης / Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης , 1988 , 1989 , 1990 , 1991 , 1993.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Την 26 / 6 / 1992 , η πρώτη Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή στη Δωδεκάνησο – Πέμπτος στην Ελλάδα – με πάνω από 4.000 Λαπαροσκοπικές Χολοκυστεκτομές και άλλες Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις .
Εκπόνησις 96 εργασιών που παρουσιάσθηκαν σε Τοπικά , Πανελλήνια , Διεθνή και Παγκόσμια Συνέδρια & εδημοσιεύθησαν σε Ελληνικά & Ξένα Ιατρικά Περιοδικά
Συμμετοχή σε 195 Συνέδρια , Τοπικά , Πανελλήνια , Διεθνή και Παγκόσμια.
Διοργάνωσις 120 Συνεδρίων και Επιστημονικών Εκδηλώσεων , Τοπικών , Πανελληνίων και Διεθνών εκ των οποίων 11 Συνέδρια και 109 Σεμινάρια , Συμπόσια , Ημερίδες και Επιστημονικές Εκδηλώσεις .

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων , 1978 . Τακτικό μέλος Ευρωπαικής Εταιρείας Λαπαρ/κής Χειρ/ργικής , 1992 . Πάρεδρο μέλος Ελληνικής Χειρ/ργικής Εταιρείας , 4/ 1993 – 3 /1997
Τακτικό μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας , 18 / 3 / 1997 .
Τακτικό Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικών Λοιμώξεων, 1993 . Τακτικό μέλος Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκ/κής Χειρουργικής , 1993 . Iδρυτής και Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Δωδεκανήσου , 1994 –

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου , 1982 – 1984.
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου , 1984 – 1987.
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Γ. Νοσ/μείου Ρόδου , 1/ 9 /1989 – 24 /10 /1990 .
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ν.Γ. Νοσ/μείου Ρόδου , 24 / 10 / 1990 – 1992 .
Πρόεδρος Επιστ/κής Επιτροπής Ν.Γ. Νοσ/μείου Ρόδου , 1994 – 1997.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΓΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αντιπρόεδρος Χριστιανικής Νεολαίας Καλύμνου “Απ. Παύλος” , 1964 .
Εθελοντής Αιμοδότης , από 1974 έως σήμερα .
Μέλος Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου , 1990 έως σήμερα.
Οργάνωση και συμμετοχή πολλαπλών επισκέψεων Ιατρικών Κλιμακίων στα χωριά της Ρόδου και στα νησιά ΤΗΛΟ , ΣΥΜΗ , ΧΑΛΚΗ , ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ , ΚΑΡΠΑΘΟ , ΚΑΣΟ , 1980 έως 2008 .
Iδρυτικός Πρόεδρος του Συλλόγου Προλήψεως Tροχαίων Aτυχημάτων Ρόδου , 1991 .
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Συλλόγου Kαλυμνίων Ρόδου , 1994 – 1996
.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΓΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος Επιτροπής Ε.Ι.Ν.Α.Π. Τζανείου Γ. Ν. Πειραιώς , 1977 – 1979
Ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ιατρών του Νομ. Γεν. Νοσοκομείου Ρόδου , 1988 – 1989
.

Αλλα Ενδιαφέροντα : Ποίηση , Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές .
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά , Γαλλικά , Ιταλικά .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *